Spośród 48 recytatorów reprezentujących szkoły podstawowe i domy kultury jury wybrało Amelkę Krakowską i Zosię Szkudlarek. Dziewczynki, które wzięły udział w 19. Turnieju Recytatorskim na Tematy Biblijne „Od Abrahama z Ur do Pawła z Tarsu” zdobyły w nim nagrody. Organizatorem tego konkursu adresowanego również do gimnazjalistów był Młodzieżowy Dom Kultury. Spotkanie odbyło się w auli parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 21 i 22 maja br.

Amelia i Zofia reprezentowały Koniński Dom Kultury, do udziału w turnieju recytatorskim przygotowała je instruktor recytacji i teatru – Elżbieta Gierasimow-Zakowany. Pierwsza z nich przedstawiła jurorom interpretację fragmentu Ewangelii według św. Łukasza o pierwszym nauczaniu Jezusa, druga – według świętego Jana dotyczący początków, jakie czynił w Kanie Galilejskiej.

Starsze recytatorki, gimnazjalistki – wyróżnienie otrzymała Weronika Andrzejczak (Mądrość Syracha, „Kałuża” Wisławy Szymborskiej), nagrodę – Weronika Szkudlarek (fragment Ewangelii według św. Łukasza 8, 4-15, „Źródło” Jana Pawła II). W tej kategorii prezentowało się 20 gimnazjalistów, którzy reprezentowali 10 placówek i 6 recytatorów z liceów. Tu repertuar był bardziej zróżnicowany, wykonawcy wybierali teksty staro- i nowotestamentowe, Psalmy i wiersze największych polskich poetów m.in. takich jak Norwid, Tuwim, Iłłakowiczówna, Szymborska, ks. Twardowski jak również Karol Wojtyła. W jury 19. edycji tego turnieju zasiadali jurorzy z MDK.

Tytuł tekstu został zaczerpnięty z utworu Wisławy Szymborskiej „Niektórzy lubią poezję”

REKLAMA:

Relacje

Zapowiedzi

Odwiedź również