Media społecznościowe nie niszczą romantycznej miłości. To werdykt publiczności przysłuchującej się w Konińskim Domu Kultury debacie oksfordzkiej, zorganizowanej przez Akademię Filmową ,,Otwórz oczy!”, Miasto Konin, Koniński Dom Kultury i II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Koninie. Uczestnikami byli też uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. 


Jakieś 200 lat temu studenci uniwersytetu w Oxfordzie zorganizowali pierwszą debatę. To była forma protestu przeciwko ograniczaniu dyskusji w czasie zajęć uniwersyteckich – mówił Grzegorz Nawrocki, prowadzący także debaty oxfordzkie w Teatrze Polskim w Warszawie we współpracy telewizją ONET.PL, a także cykl publicznych debat społeczno-politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie debaty w KDK naprzeciwko siebie stanęły zespoły z II LO w Poznaniu (propozycja broniąca tezy: media społecznościowe niszczą romantyczną miłość) i II LO w Koninie (jako opozycja). Argumentów za i przeciw było mnóstwo. Namiętności rosły. Uczestników ponosiła częstokroć fantazja, której towarzyszyły erystyczne popisy, lokujące się (bywało) obok tematu debaty. Bardzo żywo reagowała publiczność wypełniająca salę widowiskową KDK i zadająca uczestnikom debaty wiele dodatkowych pytań.


Najczęstszymi argumentami propozycji było twierdzenie, że „nie ma prawdziwie romantycznej miłości bez bliskości”, tymczasem media społecznościowe tej bliskości nie zapewniają. Opozycja tymczasem twierdziła, że właśnie media tę bliskość umożliwiają, proponując jej „nową formę”. Gdy propozycja argumentowała, że media społecznościowe promują egoizm zamiast romantyzmu, opozycja dowodziła, że miłość nie znosi monotonii. Na twierdzenie propozycji, że w mediach społecznościowych trudno zachować intymność jako niezbędny argument miłości romantycznej, opozycja dowodziła, że Wokulski, gdyby żył, też posługiwałby się FB. Publiczność żywo reagowała na argumenty i riposty oklaskami, także zadając dodatkowe pytania bądź formułując liczne informacje ważne dla debaty.


Debata prowadzona przez półtorej godziny według ściśle wytyczonych i przestrzeganych reguł (trzeba było mówić na zadany temat a nie w ogóle o wszystkim) zakończyła się dwoma głosowaniami. Według sędziów stroną lepiej i różnorodniej argumentującą była propozycja dowodząca, że: media społecznościowe niszczą romantyczna miłość (stosunek głosów 2:1). Ale już głosowanie publiczności było inne: zdecydowana większość publiczności opowiedziała się za argumentami opozycji dowodzącej, że: media społecznościowe nie niszczą romantycznej miłości.


Debatę podsumowali dr Lucyna Kirwil (psycholog) i prof. Jerzy Bralczyk (językoznawca), autorzy wspólnie napisanej książki o miłości w języku pt. „Pokochawszy”. Podkreślając solidność i różnorodność argumentacji, zauważając mnóstwo emocji jaką debata wzbudziła (dr Kirwil), stwierdzili, że „gdyby przed napisaniem książki uczestniczyli w tej debacie, książka pewnie by wyglądała inaczej” (prof. Bralczyk). Ale też zauważyli, że choć wiele argumentów im się podobało, to były i takie, które niewiele z tezą debaty miały wspólnego, co tylko może oznaczać, jak łatwo można dać się ponieść emocjom, krasomówstwu i możliwym manipulacjom. W końcu od dawna wiedziano, że kto ma władzę nad słowem – ten ma władzę nad tłumami.


Dodajmy, że debata oksfordzka była jedną z form realizacji przez Akademię Filmową ,,Otwórz oczy!” projektu Przestrzenie Inspiracji; to już 4. edycja projektu realizowanego we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat nad debatą sprawował Prezydent Miasta Konina.
 
 

 

REKLAMA:

Zapowiedzi

Odwiedź również