Prace pięciu utalentowanych młodych artystek z Atelier KreDKa Konińskiego Domu Kultury można oglądać na wystawie pokonkursowej 41. Przeglądu Twórczości Plastycznej ,,O Złotą Sztalugę”. Wernisaż prac oraz rozdanie nagród odbyło się 6 grudnia w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Komisja artystyczna przeglądu za najlepszą pracę uznała fotografie Mateusza Mencha. Twórcy z KDK otrzymali dwa wyróżnienia i nagrodę w kategorii 17-19 lat.
Nagroda trafiła do rąk Michaliny Pawlak. Wyróżnienia otrzymały Aleksandra Głowacka i Danuta Maćkowiak.
Na wystawie pokonkursowej można oglądać także prace Weroniki Bilskiej oraz Gabrieli Wałowskiej.
,,Brakuje mi słów by opisać talent dziewczyn. Są bardzo zdolne i pracowite. Znam je od lat i nie mogę uwierzyć w to jaki skarb mam w swojej pracowni. Gdyby tylko chciały związać swoje życie zawodowe ze sztuką, architekturą czy projektowaniem to drzwi do kariery mają otwarte” – mówi Katarzyna Mijakowska, opiekun Atelier KreDKa w KDK.

,,Sztuka nieprofesjonalna, naiwna, niedzielna czy też intuicyjna – wszystkie te określenia opisują przedstawione na wystawie prace, lecz żadne z nich nie oddaje w pełni ich fenomenu. Jest to szerokie zjawisko mające wiele nurtów, niemożliwe do zamknięcia w jednym zdaniu. Wyróżnia je czysta chęć tworzenia – bez ograniczeń i narzuconych konwencji. To, co mocno odczuwa się w trakcie zwiedzania wystawy, to niezwykła różnorodność prezentowanych prac, które przedstawiają indywidualność artystów – każdy z nich czuje i tworzy inaczej, oddając własną wizję świata” – podkreślają organizatorzy przeglądu.

Do 41. Przeglądu Twórczości Plastycznej „O Złotą Sztalugę” Komisja Artystyczna w składzie: Elżbieta Barszcz – przewodnicząca, dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie, malarka, kulturoznawczyni; Robert Brzęcki – dziennikarz, kulturoznawca, kurator Galerii CKiS „Wieża Ciśnień”; Krystyna Mikołajczak – kulturoznawczyni, kuratorka wystawy – po obejrzeniu 168 prac do wystawy pokonkursowej zakwalifikowała 104 prace 43 twórców. Jury przyznało nagrodę główną, 6 nagród i 9 wyróżnień finansowych.
Organizatorem 41. Przeglądu Twórczości Plastycznej „O Złotą Sztalugę” jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – instytucja kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
foto: Zdzisław Siwik

REKLAMA:

Zapowiedzi

Odwiedź również