XII Festiwal Sztuki Ludowej, organizowany przez Towarzystwo Poligrodzianie, urozmaici tegoroczny koniński XI Jarmark św. Bartłomieja. 

 
Jarmark i festiwal odbywać się będą na placu Wolności, na konińskiej Starówce. Koncert XII Festiwalu Sztuki Ludowej, organizowany przez Towarzystwo Poligrodzianie (współorganizatorami są Miasto Konin i Koniński Dom Kultury) rozpocznie się 25 sierpnia o godz. 17.00. Zaprezentują się zespoły z Algierii, Białorusi, Grecji, Hiszpanii, Macedonii, Słowacji i Ukrainy.
 
Festiwal Sztuki Ludowej to kluczowy projekt Towarzystwa Poligrodzianie, współpracującego z Politechniką Poznańską, Polsko-Polonijnym Klubem Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu, Polskim Akademickim Stowarzyszeniem Folklorystycznym, European Folk Culture Organisation oraz wieloma samorządami, w tym z konińskim. Festiwal to, jak informują organizatorzy, „unikalne w skali świata przedsięwzięcie, łączące tradycje ze współczesnym podejściem do sztuki, prezentujące nie tylko oryginalne produkty, ale te, które czerpią inspiracje z kultury ludowej np. pokazy mody”. Więcej o idei festiwalu można przeczytać na www.festival.poligrodzianie.pl W tym roku zespoły biorące udział w już XII Festiwalu zaprezentują się w Poznaniu, Gnieźnie, Koninie i Szreniawie.
 
Na scenie na placu Wolności 25 sierpnia wystąpią:

Algieria – „Association culturelle les couleurs d'Algérie”. Mówią o sobie: „Jesteśmy grupą młodych mężczyzn i dziewcząt w wieku nie sięgającym 25 lat, która czerpie garściami z historii tego obszaru, z głęboko tu zakorzenionej namiętności i gwaru”.


 
Białoruś – „GUDA”, jedna z najbardziej znanych grup ludowych Białorusi, znana przede wszystkim z pieśni rytualnych i tańców ludowych, odnowionych przez członków grupy zgodnie z zapisami nutowymi podczas wypraw ludowych i komunikacji z opiekunami tradycji ludowych. Między innymi badania eksperymentalne w dziedzinie archaicznego dziedzictwa śpiewu stanowiły gałąź ich pracy. Dzięki temu grupa ,,GUDA" jest absolutnie wyjątkowa. 
Grecja – The Cultural Association of Drama „Our Origins”. Stowarzyszenie składa się z około 130 członków, którzy tworzą grupy taneczne. Wiek członków wynosi od 4 do 50 lat. Celem ich działania jest „zachowanie, pielęgnacja i rozprzestrzenianie naszego bogatego dziedzictwa kulturowego”. 
Hiszpania (Galicja) – „Do Lusco ó Fusco”. Zaczęli od występów w południowej Galicji i północnej Portugalii. Szybko trafili na festiwale w różnych częściach świata, zdobywając laury. Grupa liczy około 50 członków w wieku od 5 do 60 lat, jednak większość to młodzi ludzie.


 
Hiszpania – The Cultural Association „Salmorena Losareña”, powstało w regionie Vera niezwykle bogatym w folklor. Grupa składa się z ponad 40 dorosłych osób oraz sekcji tańca szkolnego, w którym jest 25 chłopców i dziewcząt, tworzących grupę dzieci. Co roku grupa organizuje w Losar de la Vera Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, w którym wiele krajów pokazało swoją kulturę i tradycje właśnie poprzez taniec i muzykę. 
Macedonia – The folk ensemble „Orce Nikolov”, dla którego, jak sami o sobie mówią, „pielęgnowanie folkloru stanowi jedyne studium przeszłości, która zakłada nieprzerwane połączenie teraźniejszości, przeszłości i przyszłości (…) zachowanie najładniejszych elementów sztuki ludowej, jakie ludzie stworzyli na tym terenie, tworząc w ten sposób dzieło wzbudzające podziw i szacunek na świecie”.


 
Słowacja – The folklore ensemble ČAČINARE. Działa w miejscowości Spišská Nová Ves, położonej we wschodniej części Słowacji, stolicy regionu Spisz. To młoda grupa, ale doświadczona, ponieważ wszyscy członkowie grupy wywodzą się z rozmaitych grup folklorystycznych regionu.


 
Ukraina – Folk Dance Ensemble „Polytechnic” powstał ponad 60 lat temu na Narodowym Uniwersytecie Technicznym Ukrainy. Przwinęło się przez niego około 3000 amatorów, w większości studentów i nauczycieli akademickich. Koncertowali… wszędzie, bo – jak twierdzą – „spotkania z publicznością są radością”, zwłaszcza że na scenie zawsze chcą „przekazać widzom prawdę o lojalności i miłości do ojczystej ziemi i bogactwie ludzkiej duszy, wiecznej miłości”.REKLAMA:
Festiwal sztuk
Czego życzy sobie kobieta

Relacje

Odwiedź również