Plan zajęć dla grup stałych CORTE, prowadzonych przez instruktor Annę Chernie, podczas wakacji 2020.
Zajęcia odbywają się w grupach ustalonych przez instruktora, z zachowaniem obostrzeń co liczby uczestników na danych zajęciach oraz zgodnie z obowiązującym regulaminem zajęć.