Koniński Dom Kultury jest właścicielem 43 słupów ogłoszeniowych, rozmieszczonych w różnych częściach miasta, przede wszystkim w centrum nowej i starej części miasta, także w dzielnicach peryferyjnych. Plakaty i informacje na słupach wieszają w każdy wtorek pracownicy KDK. Plakaty do powieszenia trzeba dostarczyć do KDK, pokój nr 15.