Profesor Bronisława Kawalla, prezes Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Filip Pacześny, uczeń PSM w Koninie, koncertować będą 17 października 2019 r. w Konińskim Domu Kultury. Dwa jubileusze: 85 lat Towarzystwa im. Fryderyka Chopina i 20 lat kultu chopinowskiego w Żychlinie i Koninie są przyczyną zorganizowania 17 października koncertu, na który zapraszają Zarząd Główny TiFC w Warszawie, koło TiFC w Żychlinie k. Konina, Konińska Fundacja Kultury i Koniński Dom Kultury. Wystąpią: znakomita pianistka prof. Bronisława Kawalla, prezes Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Filip Pacześny, utalentowany młody pianista, uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie. Słowo o jubileuszach wygłoszą dr Ewa Sławińska-Dahlig i Henryk Janasek, zostaną też wręczone honorowe odznaki „Mecenas kultu chopinowskiego”.
 
Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie jest kontynuatorem sekcji im. Chopina, działającej od 1899 r. przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. W 1934 r., z inicjatywy polityków, muzyków i wydawców, m.in. Józefa Becka, Mieczysława Idzikowskiego, Janusza Jędrzejewicza, Emila Młynarskiego, Stanisława Niewiadomskiego, Karola Szymanowskiego i Augusta Zaleskiego, został utworzony Instytut Fryderyka Chopina. Rozpoczął on w 1935 r. gromadzenie autografów, książek, nut, płyt gramofonowych i fotografii, tworząc zalążki przyszłego Muzeum, Biblioteki, Fonoteki i Fototeki, a także wydawał czasopismo „Chopin”.
W 1950 r. Instytut zmienił nazwę na Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, nadal prowadząc działalność naukową, wydawniczą oraz koncertową. W 2005 roku na mocy porozumienia pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, TiFC oraz Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, Instytut przejął część dotychczasowych prerogatyw Towarzystwa, które obecnie koncentruje się na działalności upowszechniającej i popularyzatorskiej.
 
Związki Fryderyka Chopina z Żychlinem datują się od roku 1829, kiedy to od 2 do 5 września był na weselu Melanii Bronikowskiej z Wiktorem Kurnatowskim. Pisał Ryszard Sławiński w „Chopin żychliński” (2014): „Nie było tak, że nikt nie wiedział o tym pobycie Fryderyka Chopina. Zapiski uczestników – głównie Adama Helbicha, ówczesnego lekarza powiatowego w Kaliszu i Koninie – wspominki samego Fryderyka w listach m.in. do Tytusa Wojciechowskiego, czy wreszcie krótka opowieść o weselu w listach Henryka Wieniawskiego, a przede wszystkim Zofii Kossak-Szczuckiej w „Dziedzictwie”, to rozproszone bardziej sygnały niż coś, czemu można by poświęcić uwagę aż do granic kultu. Kiedy w 1999 r., w 150. rocznicę śmierci Fryderyka, ówczesny dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Żychlinie k. Konina Henryk Janasek uznał, że można uczcić pobyt ikony kultury polskiej w sali balowej pałacu Bronikowskich, to ani on ani nikt z nas obecnych nie podejrzewał, że Żychlin wejdzie – a może bardziej wjedzie – na szlak chopinowski, że stanie się ważnym miejscem w Wielkopolsce i kraju, że wzbogaci liczbę poznanych faktów z krótkiego życia Fryderyka, że urośnie do rangi mitu, że stanie się marką.”
W 2002 roku powstało koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Żychlinie k. Konina a w dwa lata później rozpoczęła się jedna z ważniejszych w kraju imprez prezentujących młodych pianistów: Ogólnopolski Festiwal „Chopinowskie Interpretacje Młodych”.
 
Honorowy patronat nad muzycznym wydarzeniem objął starosta koniński Stanisław Bielik, koncert sponsorują: Starostwo Powiatowe w Koninie, Urząd Miejski w Koninie, Urząd Miasta i Gminy w Rychwale, Urząd Gminy w Starym Mieście, Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie oraz Bank Spółdzielczy w Koninie.
 
Koncert Chopinowski
prof. Bronisława Kawalla i Filip Pacześny
Koniński Dom Kultury
17 października 2019, godz. 18.00
Wstęp wolny
REKLAMA:

Relacje

Przycisk

Odwiedź również