Seniorzy z zespołu wokalnego ,,Fantazja" działającego w Konińskim Domu Kultury spotkali się przy lampce szampana by podsumować 2014 rok i zaplanować nowy. A ten zapowiada się w działaniach zespołu bardzo interesująco.

Zespół wokalny ,,Fantazja" pod opiekę Konińskiego Domu Kultury trafił przed trzema laty. Wcześniej zespół znany był pod nazwą „Działkowiec”, bowiem działał przy rodzinnym ogrodzie „Hutnik”. W październiku 2012 roku trafił pod skrzydła Mirosława Grzanki i zaczął się zmieniać.
- Publiczność docenia nas za to, że jesteśmy rozśpiewaną grupą. Artyści są bardzo muzykalni i zdyscyplinowani. Zespół jest także pomysłodawcą corocznego koncertu organizowanego w KDK ,,Seniorzy dla Miasta" - mówi Mirosław Grzanka.

Impreza wymyślona przez seniorów i skierowana do seniorów odbędzie się również i w tym roku. Już 8 lutego 2015, na scenie w Konińskim Domu Kultury zaprezentują się, obok ,,Fantazji", artyści z zespołów wokalnych działających w Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz goście.
- Dla naszego zespołu będzie to szczególny koncert, bowiem artyści wystąpią w nowych strojach - dodaje Mirosław Grzanka.

To między innymi za nowe stroje członkowie zespołu dziękowali dyrekcji KDK podczas spotkania noworocznego, które odbyło się w Strefie K 7 stycznia.
Elżbieta Miętkiewska - Markiewicz, dyrektor Konińskiego Domu Kultury życzyła arystom pracowitego roku 2015 oraz samych sukcesów.

Jak przystało na kulturalne spotkanie był także i upomninek muzyczny. Dla seniorów zagrał duet instrumentalny Mirosława Grzanki i Ryszarda J. Piotrowskiego.


foto: M. Oliński

REKLAMA:

Partnerzy KDK