Poniżej znajdziecie protokół jury 8 edycji. W związku z Prima Aprilisem, prosimy nie traktować wyników jako żart organizatorów. Tancerze byli naprawdę świetni i naprawdę wygrali! Do zobaczenia za rok!

Protokół z posiedzenia jury
VIII Ogólnopolskich Konfrontacji Tańca Współczesnego
KONIN 2007 - 30.03.-01.04.2007r.

Jury w składzie:

1. Karolina Garbacik – Białystok
2. Anna Piotrowska – Warszawa
3. Paulina Wycichowska - Poznań
4. Małgorzata Kazuś – sekretarz – Konin


Postanowiło przyznać:
W kategorii miniatur tanecznych (do 10 minut)
Wyróżnienia otrzymują:
• Młodzieżowy Teatr Tańca MTT
Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach
Choreografia „Nie do końca” – Magdalena Witwicka, za konsekwencję w kompozycji, umiejętne wykorzystanie pracy z partnerem oraz interesującą kreację ruchu.

• DGŻeCo
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku
Choreografia „SmakEgo” - Agnieszka Cybulska, Julia Dondziło, Joanna Gierasimiuk,
za odwagę w kreacji przestrzeni i konsekwentne poprowadzenie tematu.

• Główną nagrodę w wysokości 1000 zł ufundowaną przez Urząd Miejski w Koninie otrzymuje Studio Tańca „PLUS” - Koniński Dom Kultury w Koninie
Choreografia „Maraton” - Dariusz Intrys i zespół za pomysł, konsekwencję i odwagę kreacji rzeczywistości scenicznej, poprzez celowe wykorzystanie środków wyrazu.W kategorii spektakli tanecznych (powyżej 10 minut)
Wyróżnienia otrzymują:
• Studio Tańca CM - Skierniewice
Choreografia „Piony / Poziomy czyli Tyrabanie” - Agnieszka Madej, za wieloplanowość akcji, konsekwentną realizację tematu i umiejętne wykorzystanie rekwizytu.
• Studio Tańca VOUGE” - Gryfiński Dom Kultury
Choreografia „Pępowina” - Eliza Hołubowska, za odwagę zgłębiania trudnego tematu, łączenie abstrakcji i rzeczowości oraz sugestywny klimat.
• Projekt Dość Poważny – Paweł Malicki, Agnieszka Muczyń
Konin, Kalisz, Poznań
Choreografia „46 (czterdzieści sześć)” - Paweł Malicki za prostolinijność przekazu, klarowność ruchową, świadomość współistnienia na scenie i budowanie napięcia.
• Zespół Taneczny „MAK” - Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Zabrzu
Choreografia „Kamień” - Małgorzata Makowska, za umiejętne komponowanie grupy, naturalność i dobrą pracę z kostiumem.

Główną nagrodę w wysokości 1500 zł ufundowaną przez Koniński Dom Kultury otrzymuje Teatr Tańca „Alter”
Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu
Choreografia „Neutron” - Witold Jurewicz, za dojrzałość, celowość, nowość myśli oraz przenikanie środków wyrazu.

Jury pragnie podziękować instruktorom za wytrwałość i pasję szkolenia młodych tancerzy, pragnie jednak podkreślić, że należy rozróżniać pracę instruktora i choreografa. Zachęcamy do podjęcia trudu zgłębiania wiedzy z zakresu kompozycji tańca, choreografii i przede wszystkim kreacji własnego ruchu wyrażanego poprzez indywidualne postrzeganie świata, tak przecież różnego. Wiedząc, że ciało jest tylko ciałem, szukajmy własnych myśli, które mogą być wyrażane w zaskakujący dla nas sposób. Współczesna choreografia stawia przede wszystkim nacisk na indywidualność tancerza i poszukiwanie prawdy i prostoty. Jest to bardzo trudna praca, ale naprawdę warto.

Pragniemy uczulić choreografów na kwestie:
1. Łączenia tańca i gry aktorskiej.
2. Wyboru i sposobu traktowania muzyki zwłaszcza, jeśli chodzi o kolaż.
3. Używania głosu, scenografii i projektora w przedstawieniach.
4. Uwzględnienie zasadności w doborze określonego materiału ruchowego z zaakcentowaniem niedopuszczalności wykorzystywania sekwencji rozgrzewkowych.
5. Świadomość zasad kompozycji.
6. i kwestie wejść i zejść ze sceny.

Powyższe elementy decydują o całości, treści i przede wszystkim jakości spektaklu.

Jest jeszcze jedna bardzo istotna sprawa i dotyczy ona widowni konfrontacji. Jest nią szacunek dla artystów występujących na scenie. Zawiera się on w zachowaniu ciszy, wyłączaniu telefonów komórkowych, a także nie robieniu zdjęć z niebezpiecznie oślepiającymi tancerzy fleszami.

Teatr jest tajemnicą i magią. Jak zaczarować widza i pokazać mu, że niemożliwe jest możliwe?

Pragniemy podziękować organizatorom VIII Ogólnopolskich Konfrontacji Tańca Współczesnego Konin 2007 za tworzenie wspaniałej, otwartej platformy dla młodych teatrów tańca i popularyzację tańca współczesnego oraz stworzenie możliwości pogłębiania wiedzy, umiejętności i świadomości artystów.

Podpisy jury:
1. Karolina Garbacik .................................
2. Anna Piotrowska .................................
3. Paulina Wycichowska .................................
4. Małgorzata Kazuś .................................

Konin, 1.03.2007 r.
REKLAMA:

Zapowiedzi

Partnerzy KDK