Eliminacje rejonowe do Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Adama Mickiewicza oraz Polskich Romantyków odbyły się 9 marca 2005r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie.

W konkursie szkół podstawowych zaprezentowało się 15 recytatorów. W konkursie gimnazjów wystąpiło 13 osób, oraz 2 ze szkół ponadgimnazjalnch.
Nominacje do finału wojewódzkiego otrzymali: Natalii Niestrawskiej ze SP nr 6 w Koninie, Patrycji Kalinowskiej ze SP nr 3 w Koninie, Karolowi Miętkiewskiemu ze SP w Wilczynie (w kategorii I);
Weronice Niemczewskiej z Gimnazjum nr 5 w Koninie, Sarze Przybylskiej z Gimnazjum w Kowalewie Opactwie (w kategorii II); Jakubowi Hancowi z Konińskiego Domu Kultury (uczeń I Liceum w Koninie) i Annie Pietraszek z Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie (uczennica II Liceum w Koninie).
Recytatorów oceniali: Magdalena Lisowska (Gimnazjum nr 3 w Koninie), Elżbieta Gierasimow (Koniński Dom Kultury, z wyłączeniem oceny prezentacji w kategorii III), Jarosław Sparażyński (Młodzieżowy Dom Kultury, wyłączeniem oceny prezentacji w kategorii III), Magdalena Janaszkiewicz (Młodzieżowy Dom Kultury, ocena tylko w kategorii III), Jadwiga Kruszyna (Kuratorium Oświaty Delegatura w Koninie, ocena tylko w kategorii III)
Turniej zorganizowali Delegatura w Koninie Kuratorium Oświaty i Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie. Nominowani do finału wystąpią podczas finału konkursu, który odbędzie się w Śmiełowie 8 i 9 kwietnia 2005 r.
REKLAMA:

Zapowiedzi

Partnerzy KDK