P R O G R A M XXVI MIĘDZYNARODOWEGO DZIECIĘCEGO FESTIWALU PIOSENKI I TAŃCA KONIN 2005. I teraz już wszystko wiadomo na pewno...

31.05.2005 r., WTOREK
9.00-19.00 - przyjazd uczestników do Konina
Biuro Organizacyjne: Koniński Dom Kultury, pl. Niepodległości 1, tel. (063) 211 31 33 (zakwaterowanie od godz. 14.00)
9.00-11.00 - próby techniczne zespołów tanecznych wg kolejności zgłoszeń - sala widowiskowa KDK
11.00-13.00 - próby akustyczne dzieci śpiewających (wg kolejności zgłoszeń) - sala widowiskowa KDK
13.00-16.00 - c.d. prób technicznych zespołów tanecznych
16.00-18.00 - c.d. prób akustycznych dzieci śpiewających
18.00-19.30 - c.d. prób technicznych zespołów tanecznych
19.30 - spotkanie organizacyjne z instruktorami zespołów tanecznych i dzieci śpiewających uczestniczących w Festiwalu - sala widowiskowa KDK
20.00-22.00 - c.d. prób technicznych zespołów tanecznych

01.06.2005 r., ŚRODA
9.00- 9.05 - uroczyste otwarcie Festiwalu przez Prezydenta Miasta Konina Kazimierza Pałasza - sala widowiskowa KDK
9.05-12.05 - ELIMINACJE ZESPOŁÓW TANECZNYCH - sala widowiskowa
taniec towarzyski
inscenizacja taneczna do 12 lat
inscenizacja taneczna 13-16 lat
12.15-13.30 - ELIMINACJE DZIECI ŚPIEWAJĄCYCH - sala widowiskowa
kategoria wiekowa 11-13 lat
14.30-15.30 - c.d. ELIMINACJI DZIECI ŚPIEWAJĄCYCH
kategoria: zespół wokalny do 12 lat
zespół wokalny 13-16 lat
15.40-17.30 - c.d. ELIMINACJI ZESPOŁÓW TANECZNYCH
disco-dance do 12 lat
disco dance 13-16 lat
17.40-18.40 - c.d. ELIMINACJI DZIECI ŚPIEWAJĄCYCH
kategoria: do 10 lat
18.50-20.40 - c.d. ELIMINACJI ZESPOŁÓW TANECZNYCH
etiuda taneczna
inne propozycje taneczne
20.50-22.00 - c.d. ELIMINACJI DZIECI ŚPIEWAJĄCYCH
kategoria wiekowa: 14-16 lat
22.00 – Teatr Prawdziwy z Bielawy ze spektaklem „Ostatni marsz” (widowisko pirotechniczne) (plac przed KDK, wstęp wolny)
02.06.2005 r., CZWARTEK
10.00 - KONCERT FINAŁOWY ZESPOŁÓW TANECZNYCH - sala widowiskowa KDK
15.00 - KONCERT FINAŁOWY DZIECI ŚPIEWAJĄCYCH - sala widowiskowa KDK
17.15-19.00 - PREZENTACJE ANDERSENOWSKIE - sala widowiskowa KDK
18.00-22.00 - DYSKOTEKA dla uczestników Festiwalu (Hala MOSiRu, ul. Popiełuszki)

03.06.2005 r., PIĄTEK
9.30 - próba Koncertu Galowego cz. I - Amfiteatr „Na Skarpie”
10.00 - spotkanie instruktorów dzieci śpiewających z Komisją Artystyczną - sala nr 15
10.00 - spotkanie instruktorów zespołów tanecznych z Komisją Artystyczną - sala widowiskowa KDK
19.00-23.00 - KONCERT GALOWY XXVI MIĘDZYNARODOWEGODZIECIĘCEGO FESTIWALU PIOSENKI I TAŃCA KONIN 2005 cz. I - koncert laureatów - prowadząca: Olga Bończyk
- koncert gwiazdy wieczoru: Szymon Wydra & Carpe Diem
23.00-3.00 - WIECZÓR GOSPODARZY
- rejs statkiem „Dziwożona” po jeziorach konińskich (dla instruktorów i opiekunów)
23.00 - WIECZÓR GOSPODARZY – dyskoteka w „Art.-Clubie” (dla instruktorów i opiekunów)

04.06.2005 r., SOBOTA
9.30 - próba Koncertu Galowego cz. II - Amfiteatr „Na Skarpie”
17.45-18.15 - KOROWÓD UCZESTNIKÓW na trasie pl. Niepodległości – Amfiteatr „Na Skarpie” (udział biorą wszyscy uczestnicy edycji, instruktorzy i goście)
19.00-23.0 KONCERT GALOWY XXVI MIĘDZYNARODOWEGO DZIECIĘCEGO FESTIWALU PIOSENKI I TAŃCA KONIN 2005 cz. II
- koncert laureat - prowadzący: Roch Siemianowski
- widowisko „Miasteczko Pana Andersena”

05.06.2005 r., NIEDZIELA
- wyjazd uczestników Festiwalu
REKLAMA:

Zapowiedzi

Partnerzy KDK