,,Witaj majowa jutrzenko” Mazurek 3 Maja rozpoczął ,,Czytanie Konstytucji” w Koninie. Na fortepianie wykonał go Filip Pacześnym uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie. Fragmenty Konstytucji z 1997 roku czytał Andrzej Seweryn. ,,Czytanie Konstytucji” uświetniło konińskie obchody 230. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 
O ważności Konstytucji, prawach i obowiązkach obywateli mówił gospodarz wydarzenia Prezydent Konina Piotr Korytkowski.
- To, co dzieje się w ostatnich latach w naszym kraju spowodowało, że zaczęliśmy interesować się Konstytucją i tym, co jest w niej zagwarantowane. Złożona z 13. rozdziałów i dwustu czterdziestu trzech artykułów ustawa mówi o zasadach funkcjonowania nowoczesnego państwa demokratycznego, trójpodziale władzy, sprawiedliwości społecznej, wolności słowa i wyznania, mechanizmu kontroli władzy i jawności finansów publicznych. Konstytucja określa funkcjonowanie nowoczesnego, otwartego państwa, szanującego i wspierającego obywatela -   mówił prezydent Korytkowski.
Fragmenty Konstytucji z 1997 roku przeczytał Andrzej Seweryn, wybitny aktor, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie.
Uroczystość uświetnili uczniowie PSM I i II stopnia w Koninie: Antonina Waliszewska i Filip Pacześny.
Transmisję z wydarzenia można było oglądać między innymi na stronach internetowych i FB placówek kultury miasta Konina.
 
Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Regulowała ona prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej.foto: Zdzisław Siwik

REKLAMA:

Zapowiedzi

Partnerzy KDK