Tematem Akademii Filmowej ,,Otwórz oczy!” 16 maja 2019, podczas dwóch prelekcji, była ,,Przemoc w rodzinie”. Młodzież obejrzała dramat produkcji francuskiej ,,Jeszcze nie koniec”.
 

Prelekcję poprowadziła Katarzyna Kubacka-Seweryn. Rozmawiała z młodzieżą o problemie przemocy w rodzinie. Tematem była złość, agresja i przemoc. Omówione zostały rodzaje przemocy domowej: fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna, zaniedbanie. Scharakteryzowano również sprawcę i ofiarę przemocy. Ważnym elementem rozmowy było omówienie różnych kampanii społecznych dotyczących walki z przemocą oraz wskazanie instytucji, do których można się zgłosić o pomoc. Po spotkaniu młodzież obejrzała film ,,Jeszcze nie koniec”. To opowieść o małżeństwie, które jest  po rozwodzie i walczy o prawo do opieki nad dzieckiem. Miriam chciałby uzyskać wyłączną opiekę nad synem Julienem, aby ochronić go przed ojcem, który - jak twierdzi - jest brutalny. Z kolei Antoine przedstawia siebie jako lekceważonego rodzica. Przydzielony do sprawy sędzia zarządza wspólną opiekę nad dzieckiem. Julien staje się zakładnikiem narastającego konfliktu pomiędzy rodzicami. Przyparty do muru stara się zapobiec najgorszemu.

REKLAMA:

Odwiedź również