Regulamin kina

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W KONIŃSKIM DOMU KULTURY

Kodeks etyki pracowników KDK

Regulamin pracy

Regulamin zajęć artystycznych 2019

Regulamin obiektu imprezy masowej

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUBLIKACJI WIZERUNKU na MDFPiT

Regulamin określający zasady korzystania z Kina w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 w Polsce