W wyniku przeprowadzonych w dn. 25 września przesłuchań wokalistów do Studia Piosenki KDK, zakwalifikowane zostały następujące osoby:
- Lena Kurzawińska - Laura Nadolna - Maja Antkowiak W przesłuchaniach udział wzięli: - Sławomir Kaliszewski (muzyk, pedagog) - Mirosław Grzanka - z-ca kierownika Działu Artystycznego KDK (muzyk, pedagog) - Robert Glapa – Zastępca dyrektora KDK ds. merytorycznych
REKLAMA:

Zapowiedzi

Odwiedź również