Janina Perathoner (z domu Wdzięczna) swoje 85. urodziny obchodziła w 2011 roku jako pensjonariuszka Domu Opieki Społecznej na konińskiej Glince. Wtedy właśnie powstało urodzinowe wydanie Magazynu „Więcej Kultury”, na które państwa zapraszamy. To kolejna projekcja cyklu „Z archiwum filmowego KDK”. Jubilatka tryska w nim werwą i dzieli się z widzami, ale też ze Stanisławem Sroczyńskim, redaktorem „Koninianów” (magazynu w tygodniku „Przegląd Koniński”) i z Magdaleną Żyłą z Miejskiej Biblioteki Publicznej, nie tylko wspomnieniami, ale też swoimi pisarskimi planami. W tym telewizyjnym felietonie przeżyte wspólnie z jubilatką nauczycielskie czasy ciepło wspominają jej koleżanki z „Górnika” (Technikum Górniczego w Koninie): Adelajda Zok, Maria Zwolińska, Maria Dobrowolska.
Janina Perathoner od debiutu w 1987 roku tworzyła pod literackim pseudonimem Janina Weneda. Napisała piętnaście książek. Ostatnią powieść „Zapomniany mocarz”, poświęcona postaci Stanisława Staszica, została wydana przez Wydawnictwo „Setidava” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie już po jej śmierci.
W tym magazynie występują także Lech Stefaniak, ówczesny dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie i kustosz Janusz Gulczyński, który syntetycznie omawia poszczególne powieści Janiny Wenedy, wskazując na walory dotyczące lokalnych wątków bogatego dorobku pisarki. W archiwalnym materiale obejrzymy też cenne eksponaty (książki, pamiątki i fotografie z archiwum rodzinnego, odznaczenia i nagrody) przekazane przez pisarkę, jako „depozyt wieczysty”, do Muzeum Okręgowego i które do dzisiaj są eksponowane, jako fragment stałej ekspozycji
pt. „Konin poprzez wieki”. Dodajmy jeszcze, że po śmierci Janiny Wenedy w Gosławicach zorganizowano też specjalną wystawę wspomnieniową pt. „Konin pokochałam najbardziej”.
W akcie darowizny Janina Perathoner, przekazała Koninowi, na cele społeczne i kulturalne, swój dom przy ulicy Staszica i prawa autorskie do wszystkich swoich książek.
Janina Perathoner, lubiana i ceniona długoletnia nauczycielka języka polskiego, wicedyrektorka Technikum Górniczego, regionalistka, poetka i pisarka zmarła w Koninie w 2014 roku, w wieku 88 lat.


 
„Janina czyli Weneda” (18,28’)
Magazyn „Więcej Kultury”, wydanie XLIV, październik 2011
komentarz, redakcja, zdjęcia: Andrzej Moś
lektor: Andrzej Dusza
montaż: Zdzisław Siwik
wykorzystano muzykę Andrzeja Rejmera oraz fotografie Aleksandry Jurgielewicz
produkcja: Koniński Dom Kultury, 2011
 
 
                 
 
 


Projekcje w jakości cyfrowej obrazu i dźwięku

Tanie Poniedziałki i Tanie Środy –  bilety 13 zł
Czwartki Dojrzałego Widza ‘60+  – bilety 13 zł
Ulgowy (dzieci i młodzież do 26. roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz seniorzy 60+) - bilety w cenie 16 zł
Normalny – bilety w cenie 18 zł
Bilety w ramach akcji ,,Zabierz rodziców do kina” w cenie 13 zł każdy
Projekcje w 3D - opłata dodatkowa za okulary: 5 zł. Podczas pokazów w 3D nie obowiązują ceny z tzw. Taniego Poniedziałku i Taniej Środy

Uwaga! Od 1 stycznia 2020 roku przepisy o podatku VAT określają, że wymogiem koniecznym dla otrzymania faktury do paragonu jest uprzednia informacja o numerze NIP osoby prawnej bądź osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, na którą miałaby być wystawiona Faktura VAT. Nie podanie takiej informacji przed wystawieniem paragonu do wpłaty wykluczy możliwość otrzymania faktury.


W elitarnej sieci kin europejskich znalazło się Kino Studyjne „Centrum”. Informację o przynależności otrzymaliśmy w połowie października 2013, po złożeniu stosownej aplikacji w centrali w Paryżu. EUROPA CINEMAS – bo tak brzmi pełna nazwa tego projektu jest częścią programu Unii Europejskiej – MEDIA, adresowanego do europejskich kin. Kino Studyjne „Centrum” w Koninie jest 556 ośrodkiem w Europie i 25 kinem w Polsce, które uzyskało przynależność. Co oznacza to w praktyce?

– Tylko 314 miast europejskich w 50 krajach jest członkiem EUROPA CINEMAS – poinformowała Katarzyna Kubacka, szef programowy Kina „Centrum”. – Od lat jesteśmy pionierem, jako pierwsi przystąpiliśmy do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, i scyfryzowaliśmy nasze kino, jako jedyni prowadzimy konsekwentną edukację filmową adresowaną do młodej widowni. Przypomnę, że od 13 lat w Kinie Studyjnym „Centrum”  w ramach Akademii Filmowej „Otwórz oczy!” odbywają się pokazy, wydarzenia filmowe, panele, konferencje, spotkania z profesjonalistami i twórcami kina, kierowane do dzieci, młodzieży, ale i nauczycieli. W staraniach o uzyskanie statusu kina europejskiego stało się to  ważnym atutem – dodała Katarzyna Kubacka.

Przez rok członkostwa Kino Studyjne „Centrum” będzie monitorowane przez sieć europejskich kin. Na tej podstawie zostanie później podjęta decyzja o zakresie dofinansowania. Wiadomo już, że EUROPA CINEMAS będzie wspierać finansowo wydarzenia filmowe, szczególnie z udziałem młodzieży i te adresowane do młodego widza, dofinansuje też działania promujące kino europejskie.

Jak poinformowała Katarzyna Kubacka, konińskie Kino „Centrum” jest jedyną placówką w regionie, które należy do sieci europejskich kin. Najbliższe, które mogą poszczycić się tą przynależnością to kina poznańskie – „Rialto”, „Apollo” i „Muza”. Dodała również, że przedstawiciele naszej instytucji będą uczestniczyli w europejskich konferencjach, panelach i warsztatach poświęconych twórczości i edukacji filmowej, oraz branży kinowej organizowanych przez EUROPA CINEMAS.

Drzwi wejściowe do Kina Studyjnego „Centrum” zostały opatrzone tabliczką, informującą o członkostwie. Przed seansami jest wyświetlany specjalny spot reklamowy, powiadamiający widzów o tym fakcie.
 

 

 
REKLAMA:

Zapowiedzi

Odwiedź również