Spotkanie z Leszkiem Mazanem odbędzie się 26 maja 2007 r. o 17.00 w Klubie Energetyk. Otrzymało ono tytuł najnowszej książki krakowskiego szwejkologa – „Wy mnie jeszcze nie znacie!”. Będzie okazją do dyskusji na temat filozofii dzielnego wojaka. Wstęp jest wolny.

„Wy mnie jeszcze nie znacie!” jest sumą szwejkologicznych doświadczeń Leszka Mazana, prezentacją światowego i polskiego ruchu szwejkologicznego, potwierdzeniem tezy, iż „nie jest prawdą, że nie ma prawdy”. Zwyczajnie, po ludzku – okazją do uśmiechu. Sympatie do nieboszczki Austrii odziedziczył Mazan po swoim dziadku Janie Wędrychowskim, który na manewrach pod Jasłem wyciągnął z błota powóz arcyksięcia Karola. Ten właśnie dziadek, frajter w stanie spoczynku, zaraził wnuka swym uwielbieniem Szwejka. I tak to już zostało.
Badania nad autentycznością postaci i zdarzeń z „Przygód dobrego wojaka Szwejka” Haszka, umożliwiła mu praca w TVP i Polskiej Agencji Prasowej, osobliwie zaś korespondencki pobyt w Pradze. Pierwsze zasady szwejkologii jako sposobu na życie sformułował już w przedszkolu ss. Felicjanek w Nowym Sączu, potem w tamtejszej Powiatowej Radzie Narodowej, gdzie pracował jako urzędnik. Filozofia niebieskich oczu kretyna chroniła go odtąd w czasie kolejnych zmian redakcji, zawirowań politycznych, nieporozumień małżeńskich etc. Bo kiedy inni dyszą żądzą mordu, sprania po pysku, rozwodu, gdy po głowach huczy im stare jak świat pytanie: – Co robić? Na litość boską, co robić? – konsumenci Szwejka zachowują stoicki spokój. Oni wiedzą, że wystarczy sięgnąć po powieść Haszka, a rada na kłopoty się znajdzie. Nie ma bowiem sytuacji – od posądzenia o zdradę stanu do niemożności spełniania obowiązków małżeńskich – w której dobra rada skromnego ordynansa 11 kompanii marszowej nie okazałaby się skuteczna. I bezcenna!
REKLAMA:

Zapowiedzi

Partnerzy KDK