Konińska Fundacja Kultury zostanie zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym już w lutym tego roku. Pomysł jej utworzenia powstał w Konińskim Domu Kultury. Statut, wedle którego będzie ona działała, jest już gotowy.

W czwartek, 20 stycznia 2005 r. odbędzie się pierwsze spotkanie rady programowej Fundacji. Kilka tygodni temu została ustalona lista kandydatów do rady, zarządu i komisji rewizyjnej. Znaleźli się na niej przedstawiciele różnych środowisk: ludzie kultury, prawnicy, ekonomiści i biznesmeni. Można powiedzieć, że jest pluralistyczna – pod wieloma względami. – Lista pracowników Fundacji została dokładnie przemyślana. Nie chodzi nam o to, by nowo powołana Fundacja była tworem, w którym warto uczestniczyć ze względu na prestiż, lecz o to, by działała dynamicznie przynosząc wymierne korzyści dla działalności kulturalnej całego miasta – powiedział Bogdan Cal, dyrektor Konińskiego Domu Kultury. Większość wybranych kandydatów zgłosiła już akces. Prace na rzecz Fundacji będą wykonywali społecznie.
Powołanie Fundacji ma na celu rozwijanie kultury w mieście, integrację środowiska, promowanie imprez i zdarzeń kulturalnych, utalentowanej młodzieży oraz pozyskiwanie środków na działalność kulturalną. Obecnie pozyskiwanie funduszy jest nieco utrudnione. Przekazywanie ich na konto Fundacji umożliwi darczyńcom odpisanie wysokości darowizn od podatku. Fundator, którym jest dyrektor Bogdan Cal, liczy, że ten fakt będzie zachętą dla sponsorów. Konińska Fundacja Kultury, jak sama nazwa wskazuje, nie będzie fundacją działającą tylko dla Konińskiego Domu Kultury. O wsparcie finansowe będą się mogły również starać inne instytucje działające na terenie naszego miasta.
REKLAMA:

Zapowiedzi

Partnerzy KDK