Premiera filmu „Miasto młodych buntowników” w reżyserii koninianina Zdzisława Siwika i Krzysztofa Marka Nowaka, odbyła się 14 czerwca we Wrzesińskim Ośrodku Kultury. Twórcami filmu są absolwenci łódzkiej filmówki. 

Film jest cennym dokumentem przypominającym strajk dzieci wrzesińskich w 1901 roku, który był ważnym epizodem w historii walki o język polski i oporu wobec germanizacji w zaborze pruskim. Skomplikowane tło historyczne i społeczne tych dramatycznych wydarzeń przybliżyli w filmie wrzesińscy historycy: Marian Torzewski, Sebastian Mazurkiewicz oraz Jarosław Mikołajczyk z Muzeum Historii Państwa Polskiego w Gnieźnie. Prelekcję wygłosili również Zenon Sucharski i Ewa Mikulska z Miłosławia.

W części dokumentalnej filmu wystąpił prof. Jerzy Bralczyk, wybitny polski językoznawca. Autorzy dokumentu „Miasto młodych buntowników” umieścili też w swoim dziele kilka scen fabularyzowanych, które znakomicie podkreślają dramat szkolnego protestu i ukazują determinację i odwagę polskich uczniów. W części fabularyzowanej wystąpili Aleksander Machalica z Teatru Nowego w Poznaniu i  Marcin Trzęsowski z Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Obok nich, w epizodach, wystąpili Karol Krzeszowiec z Wrześni oraz Maciej Binkowski i Andrzej Moś z Konina.

Warto też zauważyć rolę 15 – letniej Gabrieli Jędrzejczak, jako Bronki Śmigiewiczówny, nieformalnej liderki uczniowskiego buntu, która razem z uczniami ze szkoły Podstawowej w Nowym Folwarku stworzyła wiarygodny obraz psychologiczny „młodych buntowników” z 1901 roku.  

Zdjęcia inscenizowane zrealizowano w budynku dawnej szkoły, obecnie siedzibie Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich oraz na rynku i starych podwórkach Wrześni.
Film został wyprodukowany przez Fundację Dzieci Wrzesińskich dzięki  dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przy wsparciu Starostwa Powiatowego we Wrześni i Miasta i Gminy Września.

Premiera „Miasta młodych buntowników” uświetniła obchody 30-lecia powstania działalności Fundacji Dzieci Wrzesińskich 1992 – 2022.foto: Marcin Oliński, Alicja Łopata

REKLAMA:

Zapowiedzi