Rok 2020 był sprawdzianem dla nas wszystkich. Z nadzieją patrzymy w przyszłość i wierzymy,  że znów spotkamy się w sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury oraz w przestrzeni miejskiej, gdzie towarzyszyć nam będą muzyka, śpiew, taniec, poezja, teatr, sztuka i film. 
 

Mimo trudnych chwil, zamknięcia na kilka miesięcy (najpierw w marcu, potem w listopadzie) Kina Centrum, zawieszenia działań amatorskiego ruchu artystycznego, udało się nam spotkać z Państwem na kilkunastu kulturalnych wydarzeniach.
W styczniu 2020 odbył się turniej breakingowy BAS JAM 2020. Konińska impreza zainaugurowała rozgrywki Polish Breaking League – nowego projektu na polskiej scenie tanecznej. W tym samym miesiącu zaprosiliśmy na jubileuszowy 30. Salon Poezji i Literatury Anny Dymnej. Wiersze Wisławy Szymborskiej czytała aktorka Ewa Wiśniewska.

W lutym sceną KDK zawładnęli seniorzy, którzy przygotowali koncert dla miasta: śpiewali, grali i recytowali wiersze. 14 lutego rozpoczęliśmy świętowanie jubileuszu 50-lecia domu kultury w Koninie. Wystąpiła Stanisława Celińska z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko.

Początek marca przyniósł pierwsze złe wiadomości związane z epidemią COVID. Zdążyliśmy jeszcze przeprowadzić Ogólnopolskie Kwalifikacje Dzieci Śpiewających do 41. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Szalejąca na świecie pandemia nie pozwoliła nam jednak zorganizować Festiwalu, a także wielu zaplanowanych wydarzeń związanych z rokiem jubileuszowym KDK. Nie odbył się również Przegląd Polskich Filmów Fabularnych Debiuty, który w 2020 roku miał być zorganizowany po raz 30.  

W czasie zamknięcia mocno angażowaliśmy się w działania w Internecie. Organizowaliśmy zajęcia taneczne, plastyczne, wydarzenia muzyczne, happeningi. Przygotowaliśmy warsztaty taneczne online ,,Od folkloru do breakingu” oraz zaprezentowaliśmy w sieci wystawę prac młodych plastyków z Atelier KreDKa. Dużo mówiliśmy też o historii KDK.

W czerwcu wróciliśmy do Kina Centrum, organizowaliśmy seanse w ,,Kinie pod gwiazdami”, odbył się również cykl ,,Dobre filmy na Bulwarze Nadwarciańskim”. Po raz kolejny gościliśmy Międzynarodowy Festiwal Filmowy ,,Transatlantyk", a najmłodsi uczestniczyli w projektach edukacyjnych ,,Dzieciaki w Centrum” oraz ,,Moje pierwsze wyjście do kina”. Zorganizowaliśmy koncert zespołu Mikromusic oraz galę kończącą jubileusz 50-lecia KDK. Na jazzową ucztę zaprosili Chojnacki/Miguła Contemplations. W listopadzie wszystkie grupy artystyczne działające w KDK rozpoczęły przygotowania do świątecznych prezentacji. Niezwykłe koncerty można było oglądać na Facebooku i YouTube KDK.

Na Nowy Rok życzymy wszystkim zdrowia i jak najwięcej pozytywnych emocji. Mamy nadzieję, że już wkrótce spotkamy się w Konińskim Domu Kultury!


Projekcje w jakości cyfrowej obrazu i dźwięku

Tanie Poniedziałki i Tanie Środy –  bilety 13 zł
Czwartki Dojrzałego Widza ‘60+  – bilety 13 zł
Ulgowy (dzieci i młodzież do 26. roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz seniorzy 60+) - bilety w cenie 16 zł
Normalny – bilety w cenie 18 zł
Bilety w ramach akcji ,,Zabierz rodziców do kina” w cenie 13 zł każdy
Projekcje w 3D - opłata dodatkowa za okulary: 5 zł. Podczas pokazów w 3D nie obowiązują ceny z tzw. Taniego Poniedziałku i Taniej Środy

Uwaga! Od 1 stycznia 2020 roku przepisy o podatku VAT określają, że wymogiem koniecznym dla otrzymania faktury do paragonu jest uprzednia informacja o numerze NIP osoby prawnej bądź osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, na którą miałaby być wystawiona Faktura VAT. Nie podanie takiej informacji przed wystawieniem paragonu do wpłaty wykluczy możliwość otrzymania faktury.


W elitarnej sieci kin europejskich znalazło się Kino Studyjne „Centrum”. Informację o przynależności otrzymaliśmy w połowie października 2013, po złożeniu stosownej aplikacji w centrali w Paryżu. EUROPA CINEMAS – bo tak brzmi pełna nazwa tego projektu jest częścią programu Unii Europejskiej – MEDIA, adresowanego do europejskich kin. Kino Studyjne „Centrum” w Koninie jest 556 ośrodkiem w Europie i 25 kinem w Polsce, które uzyskało przynależność. Co oznacza to w praktyce?

– Tylko 314 miast europejskich w 50 krajach jest członkiem EUROPA CINEMAS – poinformowała Katarzyna Kubacka, szef programowy Kina „Centrum”. – Od lat jesteśmy pionierem, jako pierwsi przystąpiliśmy do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, i scyfryzowaliśmy nasze kino, jako jedyni prowadzimy konsekwentną edukację filmową adresowaną do młodej widowni. Przypomnę, że od 13 lat w Kinie Studyjnym „Centrum”  w ramach Akademii Filmowej „Otwórz oczy!” odbywają się pokazy, wydarzenia filmowe, panele, konferencje, spotkania z profesjonalistami i twórcami kina, kierowane do dzieci, młodzieży, ale i nauczycieli. W staraniach o uzyskanie statusu kina europejskiego stało się to  ważnym atutem – dodała Katarzyna Kubacka.

Przez rok członkostwa Kino Studyjne „Centrum” będzie monitorowane przez sieć europejskich kin. Na tej podstawie zostanie później podjęta decyzja o zakresie dofinansowania. Wiadomo już, że EUROPA CINEMAS będzie wspierać finansowo wydarzenia filmowe, szczególnie z udziałem młodzieży i te adresowane do młodego widza, dofinansuje też działania promujące kino europejskie.

Jak poinformowała Katarzyna Kubacka, konińskie Kino „Centrum” jest jedyną placówką w regionie, które należy do sieci europejskich kin. Najbliższe, które mogą poszczycić się tą przynależnością to kina poznańskie – „Rialto”, „Apollo” i „Muza”. Dodała również, że przedstawiciele naszej instytucji będą uczestniczyli w europejskich konferencjach, panelach i warsztatach poświęconych twórczości i edukacji filmowej, oraz branży kinowej organizowanych przez EUROPA CINEMAS.

Drzwi wejściowe do Kina Studyjnego „Centrum” zostały opatrzone tabliczką, informującą o członkostwie. Przed seansami jest wyświetlany specjalny spot reklamowy, powiadamiający widzów o tym fakcie.
 

 

 
REKLAMA:

Relacje

Partnerzy KDK