„Urodzony w niedzielę” był pierwszym filmem animowanym zrealizowanym w Koninie. Jego twórcą był Józef Szyk, pracownik Fabryki Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego (FUGO). To o nim jest film dokumentalny, zatytułowany „Z pasją się nie dyskutuje”. Sytuacja niezwyczajna (pandemia koronawirusa) sprzyja pokazywaniu, jak radzimy sobie być może nastrajając optymistycznie bywalców Konińskiego Domu Kultury, ale też służy przypominaniu tego, co już przez lata było naszym dziełem. A okazja jest szczególna – w tym roku KDK obchodzi swoje 50-lecie. Na naszych łamach już przypomnieliśmy fragment koncertu Krzysztofa Pendereckiego, zmarłego 29 marca br. wielkiego kompozytora i dyrygenta, który w 2005 roku poprowadził orkiestrę Sinfonia Varsovia i Chór Polskiego Radia w Krakowie oraz film „Filmowa historia „Muzy”, z 2013 r., dokumentujący 40 lat działalności konińskich filmowców amatorów. Dzisiaj kolejny film, „Z pasją się nie dyskutuje”, opowiadający o postaci Józefa Szyka.
Józef Szyk (1941-2014) był współzałożycielem, w 1973 roku, Amatorskiego Klubu Filmowego „Muza” w Koninie i aktywnym członkiem „Muzy” w pionierskim okresie działalności klubu. To w tym czasie (1975 r.) powstał film „Urodzony w niedzielę”, będący pierwszą animacją lalkową zrealizowaną w Koninie. Oprócz filmu pasją Józefa Szyka były sztuki plastyczne – pozostawił po sobie wiele obrazów, grafik i medali okolicznościowych. Plastyczne uzdolnienia wykorzystywał w FUGO, gdzie był zatrudniony na etacie plastyka zakładowego.
Film o Józefie Szyku zrealizowali bardzo młodzi adepci sztuki filmowego AKF „Muza”. Zdjęcia wykonali: Jan Bobrowski, Paweł Michalski, Jakub Ratajczyk i Sebastian Wałęsa, realizacja i montaż są dziełem Jan Bobrowskiego i Sebastiana Wałęsy. Opiekę artystyczną nad ich pracą sprawował Andrzej Moś, animator „Muzy” i pomysłodawca dokumentu.
Bohatera filmu wspominają jego najbliżsi, żona Mirosława (której słowa stały się tytułem filmu), syn Waldemar oraz koledzy z „Muzy”: Antoni Cieślak, Czesław Rakowicz, Antoni Sieńkowski, Bolesław Sikorski oraz Andrzej Moś. Realizatorzy skorzystali z archiwum Józefa Szyka, dzięki czemu, z zachowanych szkiców i rysunków na foliach, udało się po ponad 30. latach zrekonstruować krótki fragment animowanego westernu „Ostatni nabój”, który nie został przez autora ukończony.
Film „Z pasją się nie dyskutuje” jest kolejnym dziełem AKF „Muza”, działającego w Koninie od 1973 r. Jego premiera odbyła się 6 kwietnia 2019 roku w Konińskim Domu Kultury (Strefa K) i była ostatnim akcentem odbywających się tego dnia w Strefie K Wielkopolskich Porównań Filmowych – Warsztat! 2019. „Z pasją się nie dyskutuje” (19’30”)
produkcja: Koniński Dom Kultury, Amatorski Klub Filmowy „Muza”
reżyseria i montaż: Jan Bobrowski, Sebastian Wałęsa
zdjęcia: Jan Bobrowski, Paweł Michalski, Jakub Ratajczyk, Sebastian Wałęsa
współpraca operatorska i montaż elektroniczny: Tomasz Korytkowski
animacja: Jan Bobrowski, Jakub Ratajczyk, Tomasz Korytkowski, Sebastian Wałęsa
pomoc na planie: Anna Musiał
konsultacja technologiczna: Marcin Oliński
pomysł i opieka artystyczna: Andrzej Moś
wykorzystano materiały ikonograficzne udostępnione przez:
Mirosławę Szyk 
Antoniego Cieślaka 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie


Projekcje w jakości cyfrowej obrazu i dźwięku

Tanie Poniedziałki i Tanie Środy –  bilety 13 zł
Czwartki Dojrzałego Widza ‘60+  – bilety 13 zł
Ulgowy (dzieci i młodzież do 26. roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz seniorzy 60+) - bilety w cenie 16 zł
Normalny – bilety w cenie 18 zł
Bilety w ramach akcji ,,Zabierz rodziców do kina” w cenie 13 zł każdy
Projekcje w 3D - opłata dodatkowa za okulary: 5 zł. Podczas pokazów w 3D nie obowiązują ceny z tzw. Taniego Poniedziałku i Taniej Środy

Uwaga! Od 1 stycznia 2020 roku przepisy o podatku VAT określają, że wymogiem koniecznym dla otrzymania faktury do paragonu jest uprzednia informacja o numerze NIP osoby prawnej bądź osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, na którą miałaby być wystawiona Faktura VAT. Nie podanie takiej informacji przed wystawieniem paragonu do wpłaty wykluczy możliwość otrzymania faktury.


W elitarnej sieci kin europejskich znalazło się Kino Studyjne „Centrum”. Informację o przynależności otrzymaliśmy w połowie października 2013, po złożeniu stosownej aplikacji w centrali w Paryżu. EUROPA CINEMAS – bo tak brzmi pełna nazwa tego projektu jest częścią programu Unii Europejskiej – MEDIA, adresowanego do europejskich kin. Kino Studyjne „Centrum” w Koninie jest 556 ośrodkiem w Europie i 25 kinem w Polsce, które uzyskało przynależność. Co oznacza to w praktyce?

– Tylko 314 miast europejskich w 50 krajach jest członkiem EUROPA CINEMAS – poinformowała Katarzyna Kubacka, szef programowy Kina „Centrum”. – Od lat jesteśmy pionierem, jako pierwsi przystąpiliśmy do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, i scyfryzowaliśmy nasze kino, jako jedyni prowadzimy konsekwentną edukację filmową adresowaną do młodej widowni. Przypomnę, że od 13 lat w Kinie Studyjnym „Centrum”  w ramach Akademii Filmowej „Otwórz oczy!” odbywają się pokazy, wydarzenia filmowe, panele, konferencje, spotkania z profesjonalistami i twórcami kina, kierowane do dzieci, młodzieży, ale i nauczycieli. W staraniach o uzyskanie statusu kina europejskiego stało się to  ważnym atutem – dodała Katarzyna Kubacka.

Przez rok członkostwa Kino Studyjne „Centrum” będzie monitorowane przez sieć europejskich kin. Na tej podstawie zostanie później podjęta decyzja o zakresie dofinansowania. Wiadomo już, że EUROPA CINEMAS będzie wspierać finansowo wydarzenia filmowe, szczególnie z udziałem młodzieży i te adresowane do młodego widza, dofinansuje też działania promujące kino europejskie.

Jak poinformowała Katarzyna Kubacka, konińskie Kino „Centrum” jest jedyną placówką w regionie, które należy do sieci europejskich kin. Najbliższe, które mogą poszczycić się tą przynależnością to kina poznańskie – „Rialto”, „Apollo” i „Muza”. Dodała również, że przedstawiciele naszej instytucji będą uczestniczyli w europejskich konferencjach, panelach i warsztatach poświęconych twórczości i edukacji filmowej, oraz branży kinowej organizowanych przez EUROPA CINEMAS.

Drzwi wejściowe do Kina Studyjnego „Centrum” zostały opatrzone tabliczką, informującą o członkostwie. Przed seansami jest wyświetlany specjalny spot reklamowy, powiadamiający widzów o tym fakcie.
 

 

 
REKLAMA:

Zapowiedzi

Odwiedź również