W latach 80-tych w Wojewódzkim Domu Kultury działał prężny Dział Fotografii i Filmu. W tym dziale Andrzej Moś i Waldemar Strajch tworzyli materiały do „Kroniki kulturalnej WDK 1984/1985”. Przedstawiamy ją dzisiaj w ramach cyklu „Z archiwum filmowego KDK”. Dział Fotografii i Filmu WDK koordynował działalność AKF „Muza”, „Foto – Klubu” i kina „Iluzjon” z pokazami filmów oraz organizowaniem spotkań z ich twórcami. Ten dział również organizował Ogólnopolskie Przeglądy Twórczości „Żyją wśród nas” i pierwsze edycje konińskich „Debiutów”. Do zadań Działu należała również obsługa fotograficzna i filmowa bieżących wydarzeń kulturalnych, uroczystości miejskich i wojewódzkich, imprez amatorskich i profesjonalnych, spotkań z twórcami, prób wszelakich i wernisaży.
W ten sposób powstały materiały filmowe do „Kroniki kulturalnej WDK 1984/1985”. Operatorzy Andrzej Moś i Waldemar Strajch sfilmowali na czarno-
białej taśmie 16 mm kilka tematów, związanych z działalnością WDK, które   jako zmontowane „tematy”, opatrzone ilustracją muzyczną nagraną na osobnej taśmie magnetofonowej, były kilka razy wyświetlone na ekranie kina „Centrum” dla promocji WDK.  Dla przypomnienia – w tym czasie w Koninie nie było możliwości technicznych samodzielnej produkcji filmowej z dźwiękiem synchronicznym.
Powstały wtedy krótkie notatki filmowe: „Inauguracja Wojewódzkiego Roku
Kulturalnego 1984/85” (część oficjalna i artystyczna inauguracji), „Dom” (fragmenty spektaklu „Dom” Teatru w Drodze),  „5 lat” (pierwszy jubileusz Konińskiego Kwintetu Akordeonowego), „Syrena” (fragmenty występu warszawskiego Teatru „Syrena” w… Warszawie), „Galeria Fotografii” (wernisaż awangardowej fotografii Józefa Robakowskiego „Machnąć zawsze mogę”), „Zespół „Konin” (migawki z prób i występu Zespołu Pieśni i Tańca „Konin”), „Spływ” (migawki z imprezy Działu Teatralnego WDK „Spływ Artystyczny”),
„Przeminęło z deszczem” (flesz fotograficzno-filmowy o Konińskich Derbach     Estradowych KONIN 83, przerwanych przez gwałtowną nawałnicę).
Ten niemy materiał uzupełniliśmy teraz swobodnym, „offowym” komentarzem,
nagranym a vista, który po wielu latach usiłuje przywrócić do zbiorowej pamięci nie tyko te kilka wydarzeń, ale i atmosferę dawnych lat. W komentarzu padają też nazwiska osób, uczestników zarejestrowanych wydarzeń. Czasami jednak brakowało czasu „filmowego”, aby wymienić więcej osób. Oglądając pierwszy kronikarski temat, „Inaugurację Wojewódzkiego Roku Kulturalnego 84/85”, zobaczyć można, czasami tylko w jednym ujęciu, m.in. Teresę Bartoszakową – zastępczynię dyrektora WDK, Krystynę Miedzińską – kierowniczkę Działu Metodycznego WDK, Wiesławę Liśkiewiczową – główna księgową WDK, Barbarę Malarzową – dyrektorkę BWA w Koninie, Janusza Leśniewskiego z Poznania – współtwórcę konińskich najpierw dziecięcych konfrontacji potem festiwali piosenki i tańca.
„Kronika Kulturalna WDK 1984/1985”, nawet jako prosty, surowy, a jednocześnie unikatowy zapis filmowy, jest znakomitym pretekstem do snucia kolejnych wspomnień o 40-letniej historii naszego domu kultury. 


  
                      
                   
REKLAMA:

Zapowiedzi

Odwiedź również